terug
Incompany Masterclass

Reputatie- en stakeholdermanagement

Voor raden van commissarissen en raden van toezicht die in het kader van hun toezichthoudende rol hun gezamenlijke kennis en inzicht willen door ontwikkelen op het thema.

Inhoud

Reputatie is meer dan het imago of de beeldvorming van een persoon of organisatie. Zo heeft de term ook betrekking op gedrag uit het verleden en plannen voor de toekomst. 

Simpel gezegd bepaalt een reputatie hoe prestaties in het verleden, acties in het heden en voorgenomen stappen in de toekomst door stakeholders worden beoordeeld. Een goede reputatie telt, want het is voor veel mensen een belangrijke factor in de afweging om wel of niet met een organisatie in zee te gaan.

Reputatie correleert dan ook sterk met succes. De realiteit is nu eenmaal dat de meeste mensen zich graag identificeren met een succesvol persoon, product of organisatie. Succesvolle bedrijven hebben dan ook meestal een goede reputatie en zwakke hebben dat doorgaans minder.  

De afgelopen jaren hebben bestuurders en toezichthouders qua reputatie een stevige deuk opgelopen. Bestuurders en toezichthouders die het goed doen, hebben daar last van. In dat licht zou reputatie een terugkerend thema moeten zijn in de dialoog tussen bestuurders en commissarissen. Daarbij kunnen vragen worden gesteld als: Hoe is onze reputatie ? Welk beleid voeren wij met betrekking tot reputatiemanagement, wat zijn de uitdagingen en wat zijn de keuzes? Welke rol spelen de stakeholders daarbij? Welke relatie is er tussen ons reputatiemanagement en stakeholdermanagement? Welke rol kan of wil de RvC of RvT daarbij hebben?

De incompany masterclass Reputatie- en stakeholdermanagement neemt de RvC of RvT samen met het bestuur op prikkelende wijze mee in theorie en praktijk van het reputatiemanagement. Daarbij stellen we aansprekende praktijkvoorbeelden centraal.

Incompany masterclasses zijn uiterst effectief

U krijgt maatwerk en u gaat als team aan de slag. Door kennis uitwisseling, onderlinge discussie en eigen casuïstiek maakt u snel meters. U kunt verschillende onderwerpen van incompany masterclasses combineren in één incompany masterclass. U bepaalt zelf de lengte van de bijeenkomst en daarmee ook het aantal PE punten.

Leerdoelen

Het doel van de incompany masterclass is de RvC of RvT met het bestuur te voorzien van praktische handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan over de reputatie van hun organisatie,  de manier waarop zij die kunnen beïnvloeden en ieders taken en rollen daarin.

De leerdoelen zijn een combinatie van kennisontwikkeling over het onderwerp en toepassing daarvan bij de eigen organisatie. Omdat het maatwerk betreft, worden niveau en inhoud van leerdoelen van te voren in overleg met elkaar vastgesteld.

Docenten en begeleiding

Docent dr. mr Piet Hein Coebergh MBA schreef meerdere boeken en artikelen over - onder andere - reputatiemanagement en het communiceren van strategie. Piet Hein doceert aan de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Leiden en is partner bij Coebergh Communicatie & PR.

Keuze van docenten wordt in overleg met u bepaald. Onze docenten staan ter beschikking. Maar u kunt ook een docent naar eigen keus inschakelen. GovernanceQ beschikt over een groot eigen netwerk van specialisten en geeft u graag advies over een passende docent.

Meer informatie

Graag geven wij u meer informatie over inhoud en mogelijkheden op maat. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met GovernanceQ.

Annulering
Na definitieve aanvaarding van het voorstel geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd door een bericht te sturen aan info@governanceq.nl. Na verloop van deze termijn zoeken we graag samen met u naar een andere passende oplossing.

Top