terug

Prof. dr. Marc Vermeulen

Marc Vermeulen is bij TIAS academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Hij doceert over strategische ontwikkelingen in het publieke domein.

Hij is zowel aan Tilburg University als aan de Open Universiteit Nederland hoogleraar onderwijssociologie. Daarnaast richt hij zich ook op andere publieke domeinen als zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur. Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en adviseert onderwijsinstellingen en de overheid

Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein.

Marc over de meerwaarde van goed toezicht in het publieke domein: "In het publieke domein biedt goed toezicht de ruimte voor rechtvaardige en passende dienstverlening, voor maatwerk in plaats van middelmaat."

Top