terug

mr drs Wendy de Jong

Mijn kracht is om directies, besturen en toezichthouders te inspireren en te begeleiden, zodat ze als team op een hoger en waardevoller plan gaan functioneren. Ik ben toekomstgericht en stimuleer graag ontwikkeling en vernieuwing in het heden om daarmee de toekomst positief beïnvloeden.

Governance is een breed begrip. De context is overal verschillend, de vraagstukken ook. In de afwisseling van het soort vraagstukken en het maatwerk dat mijn opdrachtgevers vragen, ligt voor mij juist de uitdaging en het plezier van het vak. 

Een aantal actuele onderwerpen

  • begeleiden van zelfevaluaties van RvC/RvT, Bestuur of andere governance organen
  • advies over de governance van de topstructuur (bijvoorbeeld bij fusies, samenwerkingen of sterke gegroeide organisaties)
  • individuele begeleiding bestuurders, directeuren, toezichthouders met coachingtrajecten 
  • begeleiding bij het ontwikkelen van een beter toezichtkader,  toetsingskader en gezamenlijke rolopvatting RvC/RvT in relatie tot Bestuur/Directie en opstellen profielschetsen
  • incompany programma’s opzetten en begeleiden als invulling voor een themadag of permanent educatiedag. In dit kader ben ik aanspreekpunt voor alle incompany Masterclasses voor de VTW
  • begeleiding van bestuurders en commissarissen in hun voorbereiding op de geschiktheidstoetsing van DNB
  • vervullen van dagvoorzitterschap, organisatie en invulling strategiedagen, spreker, facilitator

Achtergrond
Jurist en bedrijfseconoom - 15 jaar ervaring in de financiële sector (ABN AMRO / Alpinvest Private Equity) – sinds 2007 adviseur in governance gerelateerde vraagstukken – reeds sinds 1998 commissariaten bij diverse bedrijven en instellingen - momenteel commissariaten in de zorgsector, financiële dienstverlening en pensioenfondssector

Ik heb een brede scope aan sectoren waar ik actief in ben: bij corporaties, cultuur, kinderopvang, onderwijs, zorg, brancheorganisaties, familiebedrijven, niet-financiële dienstverleners, kennisinstellingen, overheidsinstellingen.

Top