Board effectiviteit theorie en praktijk vanuit gedrag en cultuur

Kent u de invloed van gedrag op uw bestuurlijke effectiviteit? Gaat u daar bewust mee om? Houdt u het besluitvormingsproces en de groepsdynamiek periodiek tegen het licht?

Groepsdynamiek en besluitvorming worden tegenwoordig vaak in één adem genoemd. Niet alleen proces en de inhoud zijn belangrijk, maar ook de invloed van menselijk gedrag, zoals groepsdruk of andere biases. Onvoldoende aandacht hiervoor leidt tot verhoogd risico van diverse aard. Dit maakt effectieve besluitvorming complexer en veeleisender dan het op het eerste gezicht lijkt. Onderwerpen die daarbij een rol spelen:

  • Wat zijn de impliciete en expliciete (onderlinge) aannames en wat is de impact hiervan?
  • Hoe constructief zijn de onderlinge verhoudingen?
  • Is er voldoende rolduidelijkheid en rolvastheid binnen RvC/RvT en het bestuur?
  • Hoe worden korte en lange termijn belangen van diverse stakeholders afgewogen?

Wanneer alles voortkabbelt lijkt er niks aan de hand. Maar als de druk en complexiteit toenemen, is inzicht in bijvoorbeeld de collectieve gedragspatronen belangrijk. Dit helpt missers in besluitvorming te voorkomen.

Actualiteit Governance code

Met onze aanpak voor verbetering van de effectiviteit in de bestuurskamer besteedt u als RvB, RvC/RvT aandacht aan ‘cultuur en gedrag’ in de top; een belangrijk thema van de moderne governance codes. 

Board effectiviteit in theorie

Wij delen graag met u onze kennis over groepsdynamiek en effectieve besluitvorming. We vergroten hiermee uw gezamenlijke bewustzijn op dit onderwerp met behulp van een wetenschappelijk onderbouwd model.

Board effectiviteit in praktijk

Met een analyse van uw eigen casuïstiek zoeken we met u de praktische verbetermogelijkheden ten aanzien van uw besluitvorming. Hierbij gebruiken we eventueel een board observatie en voeren we persoonlijke gesprekken. In een gezamenlijke terugkoppeling bespreken we de risico’s van uw besluitvormingsproces. Met de conclusies hieruit kunt u uw bestuurlijke effectiviteit optimaliseren.

Verrijking in combinatie met zelfevaluatie

Een goede analyse gericht op board effectiviteit is een prachtige aanzet voor een zelfevaluatie.

Door onze brede achtergrond en ervaring als bestuurders, commissaris en extern toezichthouders is onze aanpak pragmatisch. Onze adviezen zijn werkbaar en realistisch, maar tegelijkertijd brengen we de scherpte in die helpt om de effectiviteit in uw bestuurskamer te verhogen.

Top