Governance vraagstukken

GovernanceQ richt zich exclusief op ontwikkeling en versteviging van de governance binnen bestuur, raden van commissarissen, raden van toezicht en stakeholders, zowel in de semi-publieke en als private sector. De governance vraagstukken van onze klanten zijn zeer uiteenlopend. Met onze jarenlange ervaring en uiteenlopende achtergrond pakken we ieder individueel vraagstuk aan op de manier en het niveau dat het beste past. We zijn niet alleen adviseur, maar zijn zelf ook ervaringsdeskundigen. Ons primaire doel is met kennisdeling en advies de governance te ontwikkelen en te verstevigen.

Wij bieden u een breed scala aan diensten om u te ondersteunen bij uw governance vraagstukken. Wij zijn gericht op het vergroten van de effectiviteit, de bevordering van de samenwerking en groei van professionaliteit.

Een greep uit onze recente opdrachten

 • Begeleiden zelfevaluatie RvC/RvT/Bestuur
 • Begeleidingstraject herinrichting governance structuur / topstructuur 
 • Begeleidingstraject inclusief eventueel assessment en coaching van leden RvC/RvT voor toetsing geschiktheid DNB of Fit en Proper test ILT
 • Advies inzake toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader en informatievoorziening Samenstelling RvC/RvT/RvB, opstellen profiel en begeleiden selectieproces
 • Conflictbemiddelen en begeleiding bij crisissituatie in bestuurskamer
 • Permanente educatue met iverse incompany masterclasses, hard skills en soft skills 
 • On boarding nieuwe voorzitter RvC/ RvT
 • Opzetten en begeleiden strategiesessie bestuur en toezicht
 • Begeleiding nieuwe samenwerking in de bestuurskamer na fusie of overname
 • Advies bij vraagstukken RvC/RvT vanuit werkgeversrol
 • Governance scan voor optimalisatie governance
 • Begeleiding in voorbereidend traject naar opvolging in familiebedrijf 
 • Advies inzake stakeholdermanagement
 • Vergaderbegeleiding inclusief lokatie
Top