Geschiktheidstoets DNB Fit en Proper test AW

Voor de corporatie sector, pensioenfondsen, banken en verzekeraars is geschiktheid van bestuur en toezicht een voorwaarde van de externe toezichthouders.

Voor benoeming en herbenoeming van bestuurders en toezichthouders is het nodig dat de kandidaat voldoet aan de eisen van geschiktheid.

Organisaties onder extern toezicht zoeken vooraf begeleiding ter vergroting van  zekerheid over de goedkeuring van door hen voor te dragen kandidaten voor bestuurlijke of toezichthoudende functies.

Advies Training Documenten

Wij hebben ruimschoots ervaring om bestuurders en toezichthouders goed voor te bereiden op de toetsing van geschiktheid door de externe toezichthouder. Hoe wij dat doen? Wij beginnen met het einddoel voor ogen. In ons advies combineren wij menselijk inzicht, bestuurlijke kennis en ervaring en een ‘neus’ voor de valkuilen die gelden voor een desbetreffende kandidaat. Ons begeleidingstraject is gebleken effectief te zijn en deelnemers gaan ontspannen en met zelfvertrouwen het gesprek van Autoriteit Wonen of DNB aan. 

Onze voorbereidingswerkzaamheden voor de fit-en-propertest bij Autoriteit Wonen of de geschiktheidstoetsing van een individuele kandidaat commissaris/toezichthouder bij DNB kunnen daarnaast ook meerwaarde opleveren voor het Bestuur en Toezicht als geheel. Onze feedback levert input voor de teamdynamiek die kan terugkomen bij een zelfevaluatie. En wij geven advies over opleidingsprogramma’s.

Goede voorbereiding bewezen effectief

Wilt u optimale voorbereiding en begeleiding bij de geschiktheidstoetsing of fit en proper test door externe toezichthouders? Die bieden wij door ons breed pakket aan diensten. U kunt ons betrekken vanaf de werving en selectie, of vanaf het assessment van de kandidaat of vanaf de voorbereiding en begeleiding van het traject van de reeds gekozen kandidaat. U kunt zelf kiezen hoe breed u ons wilt inschakelen en welk deel van het traject u via ons wilt combineren tot één traject, waarin zowel belangen van de organisatie als de eisen van de externe toezichthouder zijn geïntegreerd.

Top