Permanente educatie

Programma Incompany Masterclasses voor RvC/RvT/Bestuur

Wij bieden een grote diversiteit aan incompany masterclasses en trainingsprogramma’s over onderwerpen gericht op deskundigheid, competenties en vaardigheden. De docenten zijn professioneel en zeer gedreven u verder te helpen in uw professionele ontwikkeling als bestuur of toezicht.

U krijgt maatwerk, toegesneden op uw eigen organisatie. Tevens is het goed voor de teamvorming. Programma’s zijn voor bestuur of toezicht of voor beide in gezamenlijkheid. Door samen op een onderwerp te verdiepen kunt u ter plekke goed met elkaar sparren en kennis uitwisselen, daarbij de expertise van de docent betrekkend.

De incompany Masterclasses en trainingsprogramma’s sluiten aan bij de wensen van de RvC/RvT of het Bestuur tot verdere professionalisering van de governance.

Het maatwerk karakter van de programma’s verzekert dat aandacht zal worden besteed aan de specifieke vragen en behoeften die leven bij de desbetreffende RvC of Bestuur.

 

CRKBOGovernanceQ is een bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) geregistreerde opleidingsinstelling en voldoet aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

 

Spannend
Game
Valkuilen
Praktisch
Countervailing power
Boardroomdynamiek
Vernieuwend
Intuïtie
Aan de slag
Journalist
Weerstand
Interventies
Vertrouwen
Toezichtregime
Denkfouten
Vraagtechniek
Toepasbaar
Persoonlijke stijl
Early warnings
Vaardigheden
Voorzitter
Inspirerend
Oplossingen
Top