terug
Incompany Masterclass

Risicomanagement

Voor raden van commissarissen en raden van toezicht die in het kader van hun toezichthoudende rol hun gezamenlijke kennis en inzicht willen door ontwikkelen op het thema.

Inhoud

Risicomanagement is een integraal onderdeel van goed bestuur en dus ook van het toezicht door de RvC of RvT. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s en de effectiviteit van risicobeheersing bij de instelling.

Het gaat om vragen als: Hoe identificeer je risico’s? Hoe bepaal je hoe groot het risico is en hoeveel risico kan en wil de instelling nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houd ik als commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Ook worden specifieke risico’s voor de desbetreffende instelling besproken.

Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in van de instelling te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden. Verder is het een uitstekende gelegenheid voor de RvC of RvT om met het bestuur over risicomanagement te sparren en daarbij de deskundigheid van de docent te betrekken.

Incompany masterclasses zijn uiterst effectief

U krijgt maatwerk en u gaat als team aan de slag. Door kennis uitwisseling, onderlinge discussie en eigen casuïstiek maakt u snel meters.
U kunt verschillende onderwerpen van incompany masterclasses combineren in één incompany masterclass.
U bepaalt zelf de lengte van de bijeenkomst en daarmee ook het aantal PE punten.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn een combinatie van kennisontwikkeling over het onderwerp en toepassing daarvan bij de eigen organisatie. Omdat het maatwerk betreft, worden niveau en inhoud van leerdoelen van te voren in overleg met elkaar vastgesteld.

Docenten en begeleiding

Keuze van docenten wordt in overleg met u bepaald. Onze docenten staan ter beschikking. Maar u kunt ook een docent naar eigen keus inschakelen. GovernanceQ beschikt over een groot eigen netwerk van specialisten en geeft u graag advies over een passende docent.

Meer informatie

Graag geven wij u meer informatie over inhoud en mogelijkheden op maat. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met GovernanceQ.

Annulering
Na definitieve aanvaarding van het voorstel geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd door een bericht te sturen aan info@governanceq.nl. Na verloop van deze termijn zoeken we graag samen met u naar een andere passende oplossing.

Top