Conflict in de boardroom

Soms loopt het stroef in de RvC of tussen de Bestuur en RvC, soms ook tussen Bestuur en OR. Iedereen weet het en iedereen weet dat het beter moet, maar hoe?

Het zijn lastige situaties waar allerlei systemen, patronen en opvattingen een rol spelen. Wat is de oorzaak, wie is als eerste aan zet en wie is verantwoordelijk? De puzzel is vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. Eigen belangen blijven vaak onder tafel.

De eerste stap is tegen elkaar uitspreken dat je er zelf niet voldoende uit kan komen en dat het verstandig is om een externe te vragen om het proces te begeleiden.

Wij helpen u graag.

Bel of mail om, volstrekt vertrouwelijk, van gedachten te wisselen en te kijken of er een klik is.

Wij kunnen vervolgens samen bepalen wat de juiste aanpak is waarbij zowel rekening wordt gehouden met het belang en de continuïteit van de organisatie, maar waarbij ook zorgvuldig om wordt gegaan met ieders individuele belang.

Wij snappen dat dit soort situaties niet alleen tijdens kantooruren spelen.

Top