Het 4i Model

GovernanceQ adviseert in governance vraagstukken van bestuurders en toezichthouders in alle sectoren.

Wij kijken hierbij niet alleen naar de ‘harde’, maar ook naar de ‘zachte’ aspecten van governance. Dat maakt ons uniek. Wij geloven dat bestuur en toezicht optimaal functioneren wanneer zachte aspecten de harde kant versterken.

De 4i methode


Inrichting

Is het fundament op orde?

Inhoud

Doen wij de juiste dingen? En, doen we die goed?

Interactie

Hoe doen we dit samen?

Individu

Wat is mijn persoonlijke inbreng en toegevoegde waarde?

 

Toepassing van de 4i methode

De 4i methode is een gestructureerde methode op basis van een vragenlijst, waarbij de governance van de zachte en harde kant in kaart wordt gebracht.

U krijgt inzicht in het functioneren van de governance en het functioneren van het team. Deze methode wordt door ons vaak ingezet bij het begeleiden van een zelfevaluatie, of bij het opnieuw vaststellen van toezichtkader, toestingskader en informatievoorziening. Op teamniveau wordt daarmee duidelijk welke zaken aandacht behoeven. Het maakt verbeterpunt in de groep bespreekbaar.

Het draait om de vragen die u (elkaar) stelt bij de analyse tijdens de bijeenkomst met de groep.

Top