Interventie mogelijkheden

Er is een grote variëteit aan interventies; van lichte tot zware interventies. 

Bij het lezen van onderstaande interventies zult u zich realiseren dat u soms een interventie bijna onbewust pleegt.

 

 • Opvragen van additionele informatie
 • Indringende vragen stellen
 • Functionaris uitnodigen in de RvC “die erover gaat”
 • Ontmoeting met tweede echelon
 • Incidentbesprekingen
 • Best practices bespreken
 • Dry run of serious game
 • Incentives geven
 • Evaluatie van de bestuurder
 • Ontmoeten extern toezicht,  accountant
 • Contact met de organisatie
 • Eisen verbeterplan plus monitoring
 • Opvoeren vergaderfrequentie
 • Opvoeren tussentijds overleg Vz Bestuur en Vz RvC
 • Vergaderen RvC/RvT zonder Bestuur
 • Externe audit of second opinion
 • Inhuren eigen adviseur
 • Internal control rechtstreeks rapporteren aan RvC
 • Schorsen, ontslag RvB

Iedere vorm van interventie heeft consequenties voor afstand versus betrokkenheid tussen toezicht en bestuur.

Top