terug
Raad v. Commissarissen, Raad v. Toezicht, Bestuur

Incompany masterclasses

Met incompany masterclasses kunt u op een passend niveau werken aan de verdere ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van uw Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht als geheel.

Toezichtvisie, toezichtkader en informatievoorziening

Voor goed toezicht is het van belang te weten waar u voor staat als RvC | Algemene orientatie over de rol die u als commissaris individueel en als RvC als geheel nastreeft. Verdiept de kennis en inzichten in de algemene praktijk. Theorie en praktijk, mede aan de hand van levendige casuïstiek. Masterclass: Toezichtvisie, toezichtkader en informatievoorziening

Toezicht op financiën

Verantwoordelijkheid en governance impact RvC | Voorziet commissarissen van kennis op financieel gebied, met bijzondere aandacht voor de specifieke financiële aspecten van corporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, investeringsvoorstellen en de rol en spelregels van de externe toezichthouders. Masterclass: Toezicht op financiën

Risicomanagement

Inzicht in risico’s en risicobeheersing en praktijk van toezicht RvC | Geeft inzicht in risico’s en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te beheersen. Bespreekt de rol van de RvC en geeft handvatten voor de toezicht praktijk. Masterclass: Risicomanagement

Corporate governance en de rol van de RvC

Kerntaken van de RvC vertaalt naar de weerbarstige praktijk | Wat hoort op de vergadertafel van de RvC thuis? Hoe houdt u de vinger aan de pols? Welke interventiemogelijkheden heeft de commissaris? Hoe ver gaat u met de klankbordfunctie? Herbenoeming van een commissaris? Verhouding RvC met stakeholders? Er worden praktische handreikingen gegeven en good practices geschetst. Masterclass: Corporate governance en de rol van de RvC

Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting

De woningwet als uitgangspunt | Geeft inzicht in kenmerken van strategieontwikkeling bij corporaties, met volkshuisvestelijke doelen als vertrekpunt en vastgoed als middel om doelen te realiseren. Bespreekt rol van RvC, bestuur en stakeholders. Masterclass: Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting

Top