terug
Incompany Masterclass

Corporate Governance en de rol van de RvC in de praktijk

Voor raden van commissarissen en raden van toezicht die in het kader van hun toezichthoudende rol hun gezamenlijke kennis en inzicht willen door ontwikkelen op het thema.

Inhoud

Kerntaken van de RvC vertaalt naar de weerbarstige praktijk. Wat hoort op de vergadertafel van de RvC thuis? Hoe houdt u de vinger aan de pols? Welke interventiemogelijkheden heeft de commissaris? Hoe ver gaat u met de klankbordfunctie? Herbenoeming van een commissaris? Verhouding RvC met stakeholders?
Er worden praktische handreikingen gegeven en good practices geschetst.
Een actieve incompany masterclass geënt op de context van de deelnemende groep.

Incompany masterclasses zijn uiterst effectief

U krijgt maatwerk en u gaat als team aan de slag. Door kennis uitwisseling, onderlinge discussie en eigen casuïstiek maakt u snel meters.
U kunt verschillende onderwerpen van incompany masterclasses combineren in één incompany masterclass.
U bepaalt zelf de lengte van de bijeenkomst en daarmee ook het aantal PE punten.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn een combinatie van kennisontwikkeling over het onderwerp en toepassing daarvan bij de eigen organisatie. Omdat het maatwerk betreft, worden niveau en inhoud van leerdoelen van te voren in overleg met elkaar vastgesteld.

Docenten en begeleiding

Keuze van docenten wordt in overleg met u bepaald. Onze docenten staan ter beschikking. Maar u kunt ook een docent naar eigen keus inschakelen. GovernanceQ beschikt over een groot eigen netwerk van specialisten en geeft u graag advies over een passende docent.

Meer informatie

Graag geven wij u meer informatie over inhoud en mogelijkheden op maat. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met GovernanceQ.

Annulering
Na definitieve aanvaarding van het voorstel geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd door een bericht te sturen aan info@governanceq.nl. Na verloop van deze termijn zoeken we graag samen met u naar een andere passende oplossing.

Top