terug
Incompany Masterclass

Toezichtvisie, toezichtkader en informatievoorziening

Voor raden van commissarissen en raden van toezicht die in het kader van hun toezichthoudende rol hun gezamenlijke kennis en inzicht willen door ontwikkelen op het thema.

Inhoud

Voor goed toezicht is het van belang te weten waar u voor staat als RvC of RvT. Waar staat u voor als toezichthoudend orgaan en hoe geeft u een optimale invulling aan uw rol.

Deze praktijk gerichte masterclass behandelt de samenhang tussen toezichtvisie en het raamwerk van afspraken waarmee een RvC of RvT toezicht uitoefent.  Hoe vertaal je toezichtvisie naar een goed toezicht. Waar moet je aan denken als het gaat over een toezichtkader en waarom is het belangrijk om daar duidelijkheid in te hebben. Duidelijkheid onderling binnen de raad, maar ook met het bestuur en met stakeholders.

We geven handvatten om afspraken over toezichtvisie, toezichtkader en informatievoorziening goed met elkaar neer te zetten. We gaan daarbij uit van de reële context van de organisatie van de deelnemers.

We combineren theorie en praktijk, mede aan de hand van levendige casuïstiek. Wat kunt u leren van andere voorbeelden. Wat zijn de valkuilen en wat zijn veel voorkomende verbeterpunten.

Incompany masterclasses zijn uiterst effectief

U krijgt maatwerk en u gaat als team aan de slag. Door kennis uitwisseling, onderlinge discussie en eigen casuïstiek maakt u snel meters.
U kunt verschillende onderwerpen van incompany masterclasses combineren in één incompany masterclass.
U bepaalt zelf de lengte van de bijeenkomst en daarmee ook het aantal PE punten.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn een combinatie van kennisontwikkeling over het onderwerp en toepassing daarvan bij de eigen organisatie. Omdat het maatwerk betreft, worden niveau en inhoud van leerdoelen van te voren in overleg met elkaar vastgesteld.

Docenten en begeleiding

Keuze van docenten wordt in overleg met u bepaald. Onze docenten staan ter beschikking. Maar u kunt ook een docent naar eigen keus inschakelen. GovernanceQ beschikt over een groot eigen netwerk van specialisten en geeft u graag advies over een passende docent.

Meer informatie

Graag geven wij u meer informatie over inhoud en mogelijkheden op maat. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met GovernanceQ.

Annulering
Na definitieve aanvaarding van het voorstel geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd door een bericht te sturen aan info@governanceq.nl. Na verloop van deze termijn zoeken we graag samen met u naar een andere passende oplossing.

Top