terug
Incompany Masterclass

Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting

Voor raden van commissarissen en raden van toezicht die in het kader van hun toezichthoudende rol hun gezamenlijke kennis en inzicht willen door ontwikkelen op het thema.

Inhoud

In deze incompany masterclass gaat u verdiepen in de actuele strategisch vraagstukken die u voor heeft liggen als RvC of RvT van een corporatie.

We hanteren de woningwet als kapstok voor deze masterclass. Allereerst zal worden stilgestaan bij de inhoud van die wet om daarmee de kennisbasis over deze wet binnen de groep te actualiseren en te verstevigen.

Van daaruit zullen de meest relevante onderwerpen en actuele thema’s worden besproken en uitgediept, passend bij de context van de eigen corporatie van de deelnemersgroep.

Daarbij zullen tevens voorbeelden uit de praktijk worden gegeven en is er veel ruimte voor discussie en vragen gerelateerd aan de situatie van de eigen corporatie.

Een actieve incompany masterclass geënt op de context van de deelnemende groep.

Incompany masterclasses zijn uiterst effectief

U krijgt maatwerk en u gaat als team aan de slag. Door kennis uitwisseling, onderlinge discussie en eigen casuïstiek maakt u snel meters.
U kunt verschillende onderwerpen van incompany masterclasses combineren in één incompany masterclass.
U bepaalt zelf de lengte van de bijeenkomst en daarmee ook het aantal PE punten.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn een combinatie van kennisontwikkeling over het onderwerp en toepassing daarvan bij de eigen organisatie. Omdat het maatwerk betreft, worden niveau en inhoud van leerdoelen van te voren in overleg met elkaar vastgesteld.

Docenten en begeleiding

Keuze van docenten wordt in overleg met u bepaald. Onze docenten staan ter beschikking. Maar u kunt ook een docent naar eigen keus inschakelen. GovernanceQ beschikt over een groot eigen netwerk van specialisten en geeft u graag advies over een passende docent.

Meer informatie

Graag geven wij u meer informatie over inhoud en mogelijkheden op maat. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met GovernanceQ.

Annulering
Na definitieve aanvaarding van het voorstel geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd door een bericht te sturen aan info@governanceq.nl. Na verloop van deze termijn zoeken we graag samen met u naar een andere passende oplossing.

Top