terug

Toezichtvisie en Toezichtkader

Een duidelijke toezichtsvisie met passend toetsingskader zijn belangrijke ankers voor een goed werkende governance.

In de praktijk blijkt dat binnen een raad van commissarissen soms heel verschillend wordt gedacht over toezichtsvisie. Door de toezichtsvisie met regelmaat te bespreken en te herijken blijft deze actueel, eenduidig en breed gedragen.

Een duidelijke toezichtsvisie is belangrijk voor een goede werking van de governance, want toezichtsvisie geeft duidelijkheid over de wijze van toezicht houden. Het kan bijdragen aan betere rolvastheid in de bestuurskamer.

Een goede informatievoorziening is een weerbarstig vraagstuk binnen bestuur en toezicht. Krijgen we genoeg, te veel, wel of niet de juiste informatie. Welke informatie krijgen we en welke informatie moeten we zelf actief halen. Een duidelijke toezichtsvisie zal ook meer lijn brengen in het vraagstuk van toetsingskader, jaarplanning en informatievoorziening

Wij adviseren en begeleiden raden van commissarissen en raden van toezicht bij de ontwikkeling van hun toezichtsvisie. Daarbij helpen we tevens bij het optimaliseren van toetsingskader, informatieprotocol en jaarplanning. 

Top