terug
door Wendy de Jong

Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen

Op 7 november 2017 boden 7 dames uit de pensioensector een Appèl voor meer diversiteit bij pensioenfondsorganen aan Kick van der Pol, voorzitter Pensioenfederatie.

Met dit Appèl aan de pensioenfondsen wordt hernieuwde kracht gezet bij de uitspraak van de monitoringcommissie Code Pensioenfondsen dat de diversiteit in de sector meer kracht en inspanning vergen. De normen die de sector zichzelf heeft opgelegd, worden bij lange na niet gehaald. 

De cijfers spreken voor zich 

Diversiteit bestuurders sector 2013 2016
Totaal vrouwelijke bestuurders 12,5% 15,0%
Totaal bestuurders < 40 jaar 7,3% 6,7%

Diversiteit in de fondsen ultimo 2016

Aantal fondsen 226 100%
Geen vrouw in het bestuur 75 33%
Geen bestuurder < 40 jaar 126 56%
Geen vrouw en geen <40 jaar 55 24%

Wat kunnen pensioenfondsorganen er zelf aan doen!
 

  1. Werf door middel van open procedures, gebruik professionele advies bij de werving en selectie en zet beschikbare netwerken in de sector (zie hierna) actief in bij search.
  2. Integreer het diversiteitbeleid in het duurzaamheidbeleid voor het eigen pensioenfonds.  
  3. Zet bij benoemingsbeleid en benoemingsprocedures stevig in op meer vrouwen en verjonging in fondsorganen. 
  4. Zorg voor diversiteit in benoemingscommissies om de kans op een divers team te vergroten.
  5. Draag bij aan samenwerking binnen de sector om het diversiteitswens te realiseren.

In geval van vacatures kunnen onderstaande netwerken actief worden ingezet om diversiteit te bevorderen. Neem bij een vacature in een fondsorgaan altijd contact op met deze netwerken. Zij kunnen het profiel onder de aandacht brengen bij hun leden (vrouwen en jongeren).

Viip
vrouwen in institutioneel pensioen
secretariaat@viip.nl
www.viip.nl
 
Pensioenlab
jongeren in pensioen
info@pensioenlab.nl
www.pensioenlab.nl
 
Topvrouwen
info@topvrouwen.nl
www.topvrouwen.nl
WIFS
women in financial services
secretariaat@wifs.nl
www.wifs.nl

De initiatiefnemers van dit Appèl 

Francis van Bergenhenegouwen, Guurtje Wolters, Henriëtte de Lange, Larissa Gabriëlse, Mila Hoekstra, Selma Smit, Wendy de Jong

Top