terug

Profielschets en assessment

Onmisbaar bij toezichthouders en bestuurders

Aan de werving en selectie van een goede bestuurder of toezichthouder worden steeds hogere eisen gesteld. Het gezamenlijk opstellen van een profielschets is dé manier om een gezamenlijke kijk te ontwikkelen op de gewenste bijdrage van de nieuwe bestuurder of toezichthouder. Hoe beter de raad erin slaagt om helder te verwoorden waaraan de nieuwe loot aan de stam dient te voldoen, hoe groter de kans is om een passende kandidaat te vinden.
GovernanceQ beschikt over de gewenste ervaring en instrumentarium om samen met u een profielschets op te stellen, waarin kennis, ervaring, persoonlijkheid en drijfveren een plaats krijgen, evenals de complementariteit.
 

Assessment: onderbouwd de juiste keuze te maken
Het assessment kan zowel voor bestuurders als voor toezichthouders worden ingezet.
De ervaring leert dat het assessment rapport heel behulpzaam is bij het on-boarding proces van een bestuurder of een toezichthouder. De externe toezichthouder ziet een assessment als onderdeel van een zorgvuldige selectieprocedure.

Een selectieprocedure die alleen bestaat uit gesprekken, biedt slechts een indicatie van de bijdrage van een potentiele nieuwe collega. Met behulp van een assessment krijgt u een substantieel betrouwbaarder beeld van iemands kwaliteiten. Doordat met behulp van meerdere methoden (gesprek, simulaties, persoonlijkheidstesten) informatie wordt verkregen, worden kwaliteiten nauwgezet in kaart gebracht. Daarbij is de profielschets leidend bij het maken van afwegingen met betrekking tot succesfactoren en eventuele afbreukrisico’s.

Top