terug
(o.a. na fusie of overname) en startbijeenkomst.

Samenstelling RvC, RvT en Bestuur

Organisaties fuseren of worden overgenomen. Een van de vraagstukken die dan speelt is: hoe de raad moet worden samengesteld en wie wordt de voorzitter?

Wij hebben een 6 fasen-methode ontwikkeld om dit proces zo geobjectiveerd mogelijk met u te doorlopen. Dit proces sluit af met een advies over de samenstelling waaruit eventuele vacatures en externe werving volgen.

Na het doorlopen van de 6 fasen en samenstelling van de nieuwe raad bereiden wij een startbijeenkomst van de nieuwe raad voor en verzorgen wij de begeleiding daarvan. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij met elkaar de rollen, taken en verantwoordelijkheden, hoe deze worden ingericht, hoe de raad er als team uitziet, worden er werkafspraken gemaakt en vooruitgekeken naar de belangrijkste vraagstukken voor de raad gedurende het eerste jaar.

6 fasen-methode

Wij hanteren de volgende fasen:

  1. Hoe gaat de organisatie eruit zien (vorm, grootte, omvang bestuur e.d.)?
  2. Wat zijn nu en de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen voor de organisatie?
  3. Wat vragen de antwoorden op bovenstaande vragen van de inrichting en samenstelling van de raad (o.a. qua kennis, kunde, ervaring, tijdbesteding, samenspel)?
  4. Hoe zien vervolgens de individuele profielschetsen eruit?
  5. Over welke kwaliteiten beschikken de huidige commissarissen die beschikbaar zijn voor de nieuwe raad?
  6. Advies over de samenstelling waaruit eventuele vacatures en externe werving volgen.

Wij maken gebruik van meerdere instrumenten, zoals verdiepende interviews, drijfverentesten en assessments. Afhankelijk van de scope van de opdracht worden deze ingezet. 

Top