terug

Governance model

Voor toekomstbestendig bestuur en toezicht.

We adviseren over passende inrichting van bestuur, toezicht binnen uw organisatie. We kijken naar de ontwikkelingen die op uw organisatie afkomen en welke structuur daar het beste bij past. We herijken met u de bestaande structuur en bespreken de mogelijke alternatieven. Tevens geven wij advies over collectieve en individuele profielen binnen de topstructuur.

Toenemende verantwoordelijkheid en een snel veranderende omgeving vragen een constant bewustzijn of u op een passende manier bent ingericht en geëquipeerd om succesvol bestuur en toezicht te verrichten.

Ons uiteindelijk doel is dat uw topstructuur toekomstbestendig is ingericht.

Voorbeelden van opdrachten waar wij aan werken:

  • Herijking en advies betreffende bestuursmodel bij pensioenfondsen
  • Inrichting bestuur en toezicht bij een fusie tussen ondernemingen of instellingen
  • Transitie van een Bestuursmodel naar een RvT/RvC model
  • Advies over (aanpassing van) topstructuur, bijvoorbeeld bij familiebedrijven, zorginstellingen, fusiecombinaties.

Onze klanten op dit terrein zijn zeer divers; pensioenfondsen, familie bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kunst- en culturele instellingen, kinderopvang organisaties, financiële dienstverleners.

Top