terug

Gedrag en drijfveren

Maak een complementair team inzichtelijk!

Drijfveren geven richting aan je handelen. Dat gebeurt vaak impliciet, omdat wij ons er niet van bewust zijn wat ons drijft. Onze eigen drijfveren beschouwen we als ‘normaal’, terwijl die van anderen ons opvallen. In positieve of negatieve zin. Een team dat bestaat uit leden met vergelijkbare drijfveren voelt als comfortabel, maar presteert niet optimaal. Een ‘winning team’ is namelijk divers voor wat betreft rollen, benaderingen en gedrag. Een divers team vraagt meer stuurmanskunst van de voorzitter en zelfkennis van de teamleden. Als aan die voorwaarden voldaan is, blijkt een complementair  team beter in staat te zijn met uiteenlopende situaties om te gaan.

Inzicht krijgen in elkaar en in het team als geheel is zeer toepasselijk bij een gewijzigde samenstelling van een raad of voordat u de samenstelling gaat wijizigen als gevolg van vacatures. Tevens kan dit inzicht een waardevolle toevoeging aan een zelfevaluatie.

GovernanceQ maakt gebruik van verschillende instrumenten om de drijfveren van de leden van de RvB of RvC/RvT inzichtelijk te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan AEM Cube of Insights Discovery.

Nu begrijp ik waarom een ‘blauwe benadering’ waardevol is, hoewel deze mij persoonlijk niet aanspreekt!

Deze methoden geven inzicht in waarom een team al dan niet op elkaar ingespeeld is en  verbeteren het functioneren van een team. Het laat zien welke rol een teamlid bij voorkeur inneemt, welk gedrag irritaties oproept of juist wordt verwelkomd. Op teamniveau wordt duidelijk welke invalshoeken of vaardigheden in een team onderbelicht blijven of onvoldoende worden gebruikt. Het haalt knelpunten in het groepsproces en de onderlinge samenwerking naar boven en maakt deze op een prettige manier bespreekbaar.

Top