terug

mr Bart de Lange

Vanuit zijn ervaring als governance specialist en arbeidsrechtjurist heeft Bart ruime ervaring met integriteits-en stakeholdervraagstukken in een bestuurlijk complexe omgeving.

Over Bart de Lange

Inmiddels ben ik ruim 13 jaar werkzaam op het gebied van het functioneren en de inrichting van de governance in diverse sectoren. Ik krijg energie van het verbeteren van het functioneren van de governance. De vraag is telkens: hoe kunnen de mensen die samenwerken in de governance het beter doen? Met de bij passende vragen: wat hebben zij daarvoor nodig qua structuur en inrichting, hoe werkt de onderlinge dynamiek, welke waarde voegt iemand je toe en zijn de mensen bereid om het kritische gesprek met elkaar aan te gaan over wat nodig is voor de organisatie.

Als voormalig arbeidsrechtjurist heb ik ruime ervaring met het voeren van lastige gesprekken en met integriteits- en stakeholdervraagstukken in bestuurlijk complexe omgevingen. Ik heb onder andere gewerkt bij Rabobank Nederland (jurist en governancespecialist).

Ik begeleid graag complexere processen, creëer daarbij draagvlak, structureer de vraagstukken en help verbinding te maken tussen de deelnemers onderling. Het proces is belangrijk, maar ik werk ook graag naar een resultaat toe met handvatten voor de toekomst. Ik werk hierbij altijdop maat om het hoogst mogelijke resultaat te bereiken.

Ik heb ruime ervaring met financiële instellingen, zorg, onderwijs, woningcorporaties, culturele instellingen en bedrijfsleven.

Ik ben medeauteur van diverse artikelen over participatieve medezeggenschap waaronder “medezeggenschap in beweging” en was ik co-auteur van: “toolkit commissariaat”. Daarnaast heb ik de VO-raad de Code goed onderwijsbestuur 2019 helpen opstellen.

Ik ben gecertificeerd consultant van diverse gevalideerde methoden om teamsamenstellingen te onderzoeken (AEM Cube / Success Insights).

Mijn functie van partner van Governanceq combineer ik met:

  • Lid RvT SOOSVOH (Onderwijs VO en VMBO), lid remuneratiecommissie.
  • Lid Commissie Code Goed Bestuur VO-raad
  • Adviseur code Good Governance, PO-raad
  • Adviseur code Goed Sportbestuur NOC*NSF
  • Docent commissarisopleiding Governance University (rolinvulling/toezichtvisie-en kader/zelfevaluatie)
Top