terug

drs Anoushka Wajer

Vanuit mijn veelzijdige ervaring als psycholoog, extern toezichthouder (DNB), bestuurder, statutair directeur weet ik hoe het spel aan de bestuurstafel wordt gespeeld.

Mijn toegevoegde waarde lever ik hier graag door bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leiderschap, besluitvormingsprocessen, en groepsdynamiek binnen een bestuur, directie of RvC/RvT.  

Op een gestructureerde wijze breng ik de effectiviteit van de besturing (boardeffectiveness) in beeld en koppel ik waargenomen risico's terug, waarbij ik pragmatisch meedenk over hoe met deze risico's kan worden omgegaan. Ik adviseer over een breed scala van HR- aspecten op governance-gebied. 
 

"Mijn stijl is resultaatgericht, open en verbindend."


Concrete onderwerpen waarmee ik mij bezighoud:  

  • Board-effectiveness: scan, interviews, analyse, groepsdiscussie, (team-)coaching
  • Analyse op het gebied van het verandervermogen van een bestuur of raad
  • Advies over teamsamenstelling en profielen
  • Begeleiden van zelf-evaluaties
  • Advies over bevorderen integriteitscultuur  
  • Voorbereiden op toetsingsgesprekken DNB/AFM/ILT  
  • Advies geschiktheidsplan en PE programma 
  • 360-graden feedback-sessies
  • Masterclass board-effectiveness (kennisoverdracht en bewustwording)
  • Advies inzake het verbeteren van de relatie met externe toezichthouder.  

Publicatie: mede auteur van de DNB-publicatie 'Supervision of Behaviour and Culture: foundations, practice & future developments' (2015)
 Concrete casus:
Bij het uitvoeren van een board-effectiveness onderzoek werd duidelijk dat de rollen tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen en de externe toezichthouder door elkaar liepen.  Zowel het interne, als ook het externe toezicht functioneerde niet meer effectief. Doordat dit in beeld was gebracht met een korte vragenlijst en interviews, kon het gesprek daarna gaan over de oorzaak en de gevolgen hiervan. De contra-productieve groepspatronen werden benoemd en door iedereen erkend. Hiermee ontstond er ruimte om nieuwe afspraken te maken over hoe men met elkaar om wilde gaan en hoe ieder gremium weer in zijn eigen rol zou gaan functioneren. De begeleiding en borging hiervan vond plaats door periodieke gesprekken met de voorzitter van de raad van commissarissen te voeren. Na een half jaar is vastgesteld dat er grote stappen zijn gezet in het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking.

Top