terug

AEM Cube

Dit reflectiehulpmiddel geeft op basis van drijfveren inzicht in teameffectiviteit en persoonlijke kwaliteiten.

AEM Cube, waardevrije methode, valide en wetenschappelijk onderbouwd.

Helpt u begrijpen hoe u uw eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de anderen kunt hanteren in het licht van verandering en het navolgen van doelen.

AEM Cube is een positieve benadering van talent, persoonlijke bijdrage, ontwikkeling en groei.

Toepassing van de AEM Cube methode

De AEM medthode wordt door ons vaak ingezet bij het begeleiden van een zelfevaluatie, of bij het opnieuw vaststellen van een collectief en individueel  profiel  in het kader van vacatures in een Raad.

Toekomstbestendigheid in een snel veranderende wereld.

U krijgt inzicht in het functioneren van uw team (de RvC of de RvB of volgtijdelijk gezamenlijk), hoe men op elkaar inspeelt en aan welke subdoelstellingen een ieder van nature het meest bijdraagt.

Het laat zien waar ieders optimale bijdrage ligt. Op teamniveau wordt daarmee duidelijk welke invalshoeken of vaardigheden in een team onderbelicht blijven of onvoldoende worden gebruikt. Het maakt verbeterpunten in de groep bespreekbaar.

Door inzicht in uw eigen instinctieve gedrevenheden en voorkeuren helpt de AEM Cube methode om uw ontwikkelde vaardigheden en kwaliteiten beter in te zetten.  In uw eigen context kunt u de inzichten gebruiken om gebieden van spanning of van mogelijkheden, gebieden van kracht of blinde vlekken te begrijpen, om zo uw ontwikkeling – en dat van de groep – te laten toenemen.

Wat neemt u mee van een AEM Cube Rapport

U ontvangt een persoonlijk rapport met daarin een uitgebreide analyse over uw profiel en hoe en waar u bijdraagt in de context van groei en een veranderde omgeving.

Tijdens een bijeenkomst met de groep,  wordt een geïntegreerde weergave getoond van hoe, waar en op welke wijze een ieder bijdraagt aan ontwikkeling en verandering.

Hoe kunt u de resultaten interpreteren?

Een van de unieke karakteristieken van het model is dat het  geen oordeel geeft. Er bestaat geen goed of verkeerd profiel. Het draait om de vragen die u (elkaar) stelt bij de analyse tijdens de bijeenkomst met de groep.

Top