terug

Informatie zelfevaluatie RvC Woningcorporaties

De rol en het samenspel tussen bestuur en de RvC van een Woningcorporatie is gewijzigd onder invloed van de Woningwet en de code. Daarnaast vraagt de toenemende belangstelling van buitenaf om het functioneren van de RvC zichtbaarder te maken.

De toetsing door de ILT heeft het samenspel in een nieuw daglicht gesteld. Onze aanpak van zelfevaluatie richt zich met name op het versterken van de boardroomdynamics. Is er voldoende tegenspraak in de raad van commissarissen? Voegt de raad waarde toe aan de organisatie? Is er een juiste balans in het samenspel tussen en binnen de governanceorganen? Deze en veel andere onderwerpen komen bespreken wij vaak bij zelfevaluaties. Wij zijn benieuwd naar de vraagstukken die bij u spelen?

Natuurlijk is de evaluatie van de RvC niet alleen reflecteren op het verleden, maar vooral ook vooruitkijken en bepalen welke prioriteiten met bijbehorende afspraken en acties nodig zijn in de komende periode.

Op professionele wijze getriggerd tot verdere ontwikkeling

Op basis van jarenlange ervaring  begeleiden wij uw zelfevaluatie op een professionele en persoonlijke manier. We creëren een vertrouwelijke sfeer in de stijl die past bij uw wensen. Kortom: betrokken, professioneel en deskundig.

Voor de inrichting van de evaluatie gebruiken wij het model van de 4 i’s.

We kunnen tijdens de voorbereiding gebruik maken van een variëteit aan methoden afhankelijk van uw keus. Denk aan: persoonlijke interviews, vragenlijsten, drijfverentools (AEM-CUBE), vergaderobservaties.

De aanpak

De aanpak en vorm van de zelfevaluatie zijn afhankelijke van uw vraagstelling, de fase van ontwikkeling van de RvC en uw budget. Het kan gaan om een meer of minder uitgebreide evaluatie of follow up naar aanleiding van eerdere zelfevaluaties. 

Top