terug

Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur of Raad van Toezicht

De zelfevaluatie van het pensioenfondsbestuur en de raad van toezicht is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment. U neemt dan als bestuur of als RvT de tijd om goed met elkaar stil te staan bij uw eigen functioneren.

Ieder pensioenfonds kent haar eigen context en heeft daarmee haar eigen specifieke vraagstukken die per jaar een verschillende nadruk kunnen hebben. Denk aan het bestuursmodel, paritair of omgekeerd gemengd, samenwerking met de uitvoeringsorganisatie, de vergaderorde en de onderlinge samenwerking relatie met interne en externe stakeholders.

Onderstaand een aantal onderwerpen die we regelmatig tegenkomen bij een pensioenfondsbestuursevaluatie:

 • De werking van het bestuursmodel, paritair met of zonder externen, omgekeerd gemengd
 • De inrichting van de vergaderingen, er is altijd tijdsdruk, hoeveelheid stukken, hoofdzaken en bijzaken
 • Werken met of zonder commissies, eventueel de rol van externe adviseurs daarbij
 • De samenwerking met de uitvoeringsorganisatie en / of het bestuursbureau
 • De samenwerking met andere organen, interne en externe stakeholders
 • Succesionplanning of het gebrek daaraan, samenstelling van de groep, profiel en geschiktheid
 • De onderlinge samenwerking en dynamiek binnen het bestuur
 • Het functioneren van de voorzitter
 • Waar liggen de ontwikkel- en verbeterpunten en wat zijn de prioriteiten

 Bij de zelfevaiuatie van de raad van toezicht ligt het accent vaak anders. Bij raden van toezicht zien we vraagstukken als:

 • Wat vinden we van de werking van de governance
 • Op welke manier kunnen we effectief toezicht houden
 • Hoe kunnen we in onze klankbordrol van toegevoegde waarde zijn
 • Hoe worden we geinformeerd en ondersteund bij onze werkzaamheden
 • Wat zijn onze speerpunten voor het komende jaar
 • Samenwerking met andere organen
 • De onderlinge samenwerking en dynamiek binnen de RvT
 • Het functioneren van de voorzitter
 • Wat zijn onze verbeterpunten

GovernanceQ heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van pensioenfondsbesturen en raden van toezicht bij zelfevaluaties en governance vraagstukken van diverse aard. De adviseurs van GovernanceQ zijn zelf ook actief in de pensioensector en kennen de praktijk waarin een pensioenfondsbestuur of raad van toezicht hun rol vervult.

Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.

Publicatie DNB

Zelfevaluatie pensioenfonds: Samenwerken aan een beter bestuur. DNB

Een greep uit onze klanten


BPF Schilders
Rockwool Pensioenfonds
BPF Landbouw
CDC fondsen ING en NN
BPF Bouw
Nedlloyd Pensioenfonds
ABP
Top