terug

Zelfevaluatie raad van toezicht zorgsector

De rol van bestuur en toezicht kent een groeiende verantwoordelijkheid. Sterker wordende maatschappelijke eisen en toenemende complexiteit stellen hogere eisen aan uw functioneren als bestuur of raad van toezicht.

De zelfevaluatie is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment om daar als raad van toezicht ook zelf goed bij stil te staan. U weet immers hoe belangrijk een goed functionerende governance is voor uw organisatie.

Ervaring leert dat een zelfevaluatie onder externe begeleiding meer resultaat kan opleveren. Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Wij kiezen altijd een vorm en aanpak die past bij uw context.

Een aanpak op maat en ervaring binnen en buiten de sector

Op basis van jarenlange ervaring begeleiden wij uw zelfevaluatie op een professionele en persoonlijke manier. We creëren een vertrouwelijke sfeer in de stijl die past bij uw wensen. Kortom: betrokken, professioneel en deskundig.

We hebben jarenlange ervaring in de zorgsector waardoor we goed zijn ingevoerd in de specifieke vraagstuken die spelen bij het bestuur en toezicht. Doordat we actief zijn in een breed aantal sectoren brengen we een frisse blik van buiten mee.

U bepaalt zelf de omvang en wijze van de aanpak.

Wij gaan uit van uw specifieke wensen. Daarin wegen we mee wat de gewenste omvang van de evaluatie is in relatie tot effectiviteit en beschikbaar budget. We kunnen gebruik maken van een variëteit aan methoden afhankelijk van uw keus. Denk aan: persoonlijke interviews, vragenlijst, drijfverentool, vergaderobservatie.

Zelfevaluatiebijeenkomst en persoonlijke gesprekken

In de basis bestaat de zelfevaluatie uit een bijeenkomst voorafgegaan door persoonlijke gesprekken met alle leden van het bestuur of de raad van toezicht in de periode daarvoor. Met de gesprekken vormen we ons een goed beeld van de relevante thematiek. We kunnen daar een vragenlijst aan toevoegen om de resultaten van de gesprekken wat inzichtelijker voor de groep te maken.

Observatie bestuursvergadering

We kunnen aanvullend een observatie uitvoeren tijdens een reguliere vergadering van het bestuur of de RvT voorafgaand aan de evaluatie. Dit houdt in dat wij de vergadering als observator bijwonen en onze observaties met name ten aanzien van de zachte kant en de groepsdynamiek gebruiken om de thematiek van de evaluatie te finetunen. Onze ervaring is dat dit vaak van grote meerwaarde is.

Drijfveren tool – AEM Cube

De AEM Cube is een waardevrije, gevalideerde en wetenschappelijke onderbouwde methode. Het geeft u inzicht in uw functioneren als team, waar ieders optimale bijdrage ligt en welke invalshoeken of vaardigheden in de groep onderbelicht blijven of onvoldoende worden gebruikt. Het maakt verbeterpunten in de groep bespreekbaar.

Aan de hand van een korte gevalideerde vragenlijst krijgt ieder een persoonlijk profiel toegestuurd. Het groepsprofiel bespreken we tijdens de zelfevaluatie. Uniek aan het model is, dat het geen oordeel geeft. Er bestaat geen goed of verkeerd profiel. Het draait om de vragen die u (elkaar) stelt bij de analyse tijdens de bijeenkomst met de groep. Het is een positieve benadering van talent, persoonlijke bijdrage, ontwikkeling en groei.

Rapportage

Na de bijeenkomst stellen we een adviesbrief op met daarin een korte verslaglegging van de bijeenkomst, onze eigen observaties en aanbevelingen ten aanzien an de besproken onderwerpen. Tevens noteren we de afspraken die u onderling heeft gemaakt.  

Neem vrijblijvend contact op

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.

Top