terug

Zelfevaluatie raad van commissarissen bedrijfsleven

Voor een goed functioneren van bestuur en toezicht is de zelfevaluatie een belangrijk jaarlijks terugkerend moment. Het doel van een zelfevaluatie is met elkaar te reflecteren over de relevante onderwerpen die het functioneren van de raad van commissarissen betreffen. Inzichten en afspraken die hieruit voortvloeien leiden tot verdere ontwikkeling in kwaliteit van functioneren.

Ervaring leert dat een zelfevaluatie onder externe begeleiding meer resultaat kan opleveren. Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Wij kiezen altijd een vorm en aanpak die past bij uw context.

Een aanpak op maat

Op basis van jarenlange ervaring begeleiden wij uw zelfevaluatie op een professionele en persoonlijke manier. We creëren een vertrouwelijke sfeer in de stijl die past bij uw wensen. Kortom: betrokken, professioneel en deskundig.

Onze adviseurs hebben zelf ervaring als bestuurder en/of toezichthouder en beschikken over de relevante ervaring die u nodig heeft voor een zorgvuldig proces.

U bepaalt zelf de omvang en wijze van de aanpak

In een intake gesprek bepalen we gezamenlijk de omvang en aanpak van de zelfevaluatie. We kunnen gebruik maken van een variëteit aan methoden afhankelijk van uw keus. Denk aan: persoonlijke interviews, vragenlijst, drijfverentool, vergaderobservatie.

Zelfevaluatiebijeenkomst en persoonlijke gesprekken

De zelfevaluatie uit een bijeenkomst voorafgegaan door persoonlijke gesprekken met alle direct betrokkenen in de periode daarvoor. Met de gesprekken vormen we ons een goed beeld van de relevante thematiek binnen de RvC. Een belangrijk voordeel van de gesprekken is dat hieruit onderwerpen naar voren komen die de individuele personen bezighouden en niet noodzakelijk het collectief. Door hierover de dialoog met elkaar aan te gaan, tilt u de kwaliteit van de zelfevaluatie naar een hoger niveau.

360graden Feedback

In aanvulling op de persoonlijke gesprekken met de leden van uw RvC, kunnen we feedback gesprekken voeren met gremia en/of adviseurs waar u door het jaar interactie mee heeft. Feedback vanuit die eigen omgeving geeft extra inzicht tijdens de zelfevaluatie en helpt om het functioneren te verbeteren.

4 i methode  met vragenlijst

De 4i methode is een gestructureerde methode op basis van een vragenlijst, waarbij de governance van de zachte en harde kant in kaart wordt gebracht.

Inrichting

Is het fundament op orde?

Inhoud

Doen wij de juiste dingen? En, doen we die goed?

Interactie

Hoe doen we dit samen?

Individu

Wat is mijn persoonlijke inbreng en toegevoegde waarde?

 

U krijgt inzicht in het functioneren van de governance en het functioneren van het team. Deze methode wordt door ons vaak ingezet bij het begeleiden van een zelfevaluatie. Op teamniveau wordt daarmee duidelijk welke zaken aandacht behoeven. Tijdens de zelfevaluatie bespreken we de het beeld dat naar voren komt.

Observatie vergadering

We observen een reguliere vergadering van de RvC voorafgaand aan de evaluatie. Dit houdt in dat wij de vergadering als observator bijwonen en onze observaties met name ten aanzien van de zachte kant en de groepsdynamiek gebruiken om de thematiek van de evaluatie te finetunen. Onze ervaring is dat dit vaak van grote meerwaarde is.

Drijfveren tool – AEM Cube

De AEM Cube is een waardevrije, gevalideerde en wetenschappelijke onderbouwde methode. Het geeft u inzicht in uw functioneren als team, waar ieders optimale bijdrage ligt en welke invalshoeken of vaardigheden in de groep onderbelicht blijven of onvoldoende worden gebruikt. Het maakt verbeterpunten in de groep bespreekbaar.

Aan de hand van een korte gevalideerde vragenlijst krijgt ieder een persoonlijk profiel toegestuurd. Het groepsprofiel bespreken we tijdens de zelfevaluatie. Uniek aan het model is, dat het geen oordeel geeft. Er bestaat geen goed of verkeerd profiel. Het draait om de vragen die u (elkaar) stelt bij de analyse tijdens de bijeenkomst met de groep. Het is een positieve benadering van talent, persoonlijke bijdrage, ontwikkeling en groei.

Rapportage

Na de bijeenkomst stellen we een adviesbrief op met daarin een korte verslaglegging van de bijeenkomst, onze eigen observaties en aanbevelingen ten aanzien an de besproken onderwerpen. Tevens noteren we de afspraken die u onderling heeft gemaakt.  

Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte. 

Top