terug

Zelfevaluatie RvC lokale Rabobank

De rol van de RvC van een lokale Rabobank heeft een sterk eigen karakter sinds de invoering van de nieuwe governance van Rabobank in januari 2016.

Hoe geeft u als RvC invulling aan uw toezichtrol, werkgeversrol, verbindingsrol, adviesrol en hoe gaat u om met de kansen en dilemma’s die daar uit voortvloeien. Een belangrijk vraagstuk is het vinden van het juiste evenwicht in de rol van de RvC richting klant, markt en maatschappij en de rol van de RvC binnen de eigen Rabo organisatie.

De zelfevaluatie is een belangrijk jaarlijks terugkerend moment om als RvC goed stil te staan bij het eigen fuctioneren. U weet immers hoe belangrijk een goed functionerende governance is voor uw organisatie.

Een aanpak op maat

Wij begeleiden uw zelfevaluatie op een professionele en persoonlijke manier. We creëren een vertrouwelijke sfeer in de stijl die past bij uw wensen. Kortom: betrokken, professioneel en deskundig.

We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van RvC’s van lokale Rabobanken en zijn goed geinformeerd over de governance bij de Rabobank.

U bepaalt zelf de omvang en wijze van de aanpak

In onze aanpak houden wij rekening met uw wensen ten aanzien van de evaluatie.  Daarin wegen we mee wat de gewenste omvang van de evaluatie is in relatie tot noodzaak en effectiviteit.

We kunnen gebruik maken van een variëteit aan methoden afhankelijk van uw keus. Denk aan: persoonlijke interviews, vragenlijst, drijfverentool, vergaderobservatie

Zelfevaluatiebijeenkomst en persoonlijke gesprekken

In de basis bestaat een zelfevaluatie uit een bijeenkomst en persoonlijke gesprekken met alle leden van de RvC in de periode daarvoor. Met de gesprekken vormen we ons een goed beeld van de relevante thematiek. Een belangrijk voordeel van de gesprekken is dat hieruit onderwerpen naar voren komen die de individuele personen bezighouden en niet noodzakelijk het collectief. Door hierover de dialoog met elkaar aan te gaan, tilt u de kwaliteit van de zelfevaluatie naar een hoger niveau.

360graden Feedback

In aanvulling op de persoonlijke gesprekken met de leden van uw RvC, kunnen we feedback gesprekken voeren met directie en een afvaardiging van de Ledenraad waar u door het jaar heen interactie mee heeft. Feedback vanuit die eigen omgeving geeft extra inzicht tijdens de zelfevaluatie en helpt om het functioneren te verbeteren.

4 i methode  met vragenlijst

De 4i methode is een gestructureerde methode op basis van een vragenlijst, waarbij de governance van de zachte en harde kant in kaart wordt gebracht.

Inrichting

Is het fundament op orde?

Inhoud

Doen wij de juiste dingen? En, doen we die goed?

Interactie

Hoe doen we dit samen?

Individu

Wat is mijn persoonlijke inbreng en toegevoegde waarde?

 

U krijgt inzicht in het functioneren van de governance en het functioneren van het team. Deze methode wordt door ons vaak ingezet bij het begeleiden van een zelfevaluatie. Op teamniveau wordt daarmee duidelijk welke zaken aandacht behoeven. Tijdens de zelfevaluatie bespreken we de het beeld dat naar voren komt.

Drijfveren tool – AEM Cube

De AEM Cube is een waardevrije, gevalideerde en wetenschappelijke onderbouwde methode. Het geeft u inzicht in uw functioneren als team, waar ieders optimale bijdrage ligt en welke invalshoeken of vaardigheden in de groep onderbelicht blijven of onvoldoende worden gebruikt. Het maakt verbeterpunten in de groep bespreekbaar.

Aan de hand van een korte gevalideerde vragenlijst krijgt ieder een persoonlijk profiel toegestuurd. Het groepsprofiel bespreken we tijdens de zelfevaluatie. Uniek aan het model is, dat het geen oordeel geeft. Er bestaat geen goed of verkeerd profiel. Het draait om de vragen die u (elkaar) stelt bij de analyse tijdens de bijeenkomst met de groep. Het is een positieve benadering van talent, persoonlijke bijdrage, ontwikkeling en groei.

Rapportage

Na de bijeenkomst stellen we een adviesbrief op met daarin een korte verslaglegging van de bijeenkomst, onze eigen observaties en aanbevelingen ten aanzien an de besproken onderwerpen. Tevens noteren we de afspraken die u onderling heeft gemaakt.  

Ook vooruitkijken

Evalueren is naast reflectie op het verleden ook vooruitkijken en bepalen welke prioriteiten met bijbehorende afspraken en acties nodig zijn in de komende periode.

Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte. 

Top